Oferta

Obsługujemy mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami patentowymi, kancelariami radców prawnych i adwokatów na terenie całego kraju i za granicą.

Dzięki współpracy z profesjonalnymi biurami tłumaczeń zapewniamy tłumaczenia przysięgłe w dowolnym języku.


Nasza oferta obejmuje:


 Patenty i wzory użytkowe

 • W imieniu naszych klientów przeprowadzamy BADANIA ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ wynalazków, stanu techniki, przygotowujemy wnioski i DOKONUJEMY ZGŁOSZEŃ patentowych i wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym oraz międzynarodowe zgłoszenia PCT.
 • Reprezentujemy WYNALAZCÓW WE WSZYSTKICH POSTĘPOWANIACH przed Urzędem Patentowym RP oraz w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.
 • WNOSIMY OPŁATY i MONITORUJEMY TERMINY okresowych wpłat za okresy ochronne.

 Wzory przemysłowe

 • Dokonujemy zgłoszeń zarówno na terenie Polski, Unii Europejskiej jak i w wybranych krajach świata.
 • Reprezentujemy Naszych Klientów WE WSZYSTKICH POSTĘPOWANIACH przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.
 • WNOSIMY OPŁATY i MONITORUJEMY TERMINY okresowych wpłat za okresy ochronne.

 Znaki towarowe

 • PRZEPROWADZAMY BADANIA w krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych bazach znaków towarowych (nazwa firmy, marka produktowa, logo) mające na celu sprawdzenie czy znak jest nowy i czy nie narusza czyichś praw.
 • Dokonujemy nowych zgłoszeń oraz rozszerzenia ochrony znaków zarówno na terenie Polski, Unii Europejskiej jak i w wybranych krajach świata.
 • Reprezentujemy Naszych Klientów WE WSZYSTKICH POSTĘPOWANIACH przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM w Alicante) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej, w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.
 • MONITORUJEMY BIULETYNY, aby wychwycić ewentualne próby naruszenia praw do znaków naszych klientów i zapobiec takim działaniom.
 • WNOSIMY OPŁATY i MONITORUJEMY TERMINY okresowych wpłat za okresy ochronne.